On-line výsledky
Zemský závod ČS CHPH -
Start 1.1.1970 - 01:00:00

Pořadí

Chovatel

ZO CHPH / bydliště

Vzdálenost Den Čas doletu Rychlost Holub / Poznámka

--- ON-LINE VÝSLEDKY for ČS CHPH ---
--- Copyright © 2014-2016 JohnyF (www.filipiteam.cz) ---